Social media rekrytering byter namn och blir Keeparo Ads

Efter en omfattande rebranding-process inom hela Keeparo-koncernen så är det nu även dags att ta nästa steg för Social Media Rekrytering. Från och med den 5 april 2024 byter vi därför namn och blir Keeparo Ads. Våra tjänster fortsätter fungera precis som vanligt, men under nytt namn. Läs mer på https://www.keeparo.com/insights/article-social-media-rekrytering-blir-keeparo-ads