AcadeMedia

Vår vision är att AcadeMedia ska vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Det betyder att vi behöver ha en god uppföljning och kontroll på vår verksamhet som gör det möjligt att jämföra våra resultat med andra utbildningsanordnare. Samtidigt behöver vi ha ett kvalitetsledningssystem som stödjer innovation och utveckling.