Corem Property Group AB

Corem Property Group AB är ett fastighetsbolag främst inriktat på lager-, logistik-, och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige.

Coremkoncernen är organiserad med sitt huvudkontor i centrala Stockholm samt platskontor i Sätra, Märsta, Malmö, Göteborg, Jönköping, Örebro och Hudiksvall. Vi har egna förvaltare, fastighets- och drifttekniker i samtliga regioner. De lokala regionkontoren sköter driften av fastigheterna och den kontinuerliga kontakten med hyresgästerna. Corem karaktäriseras av en organisation med korta beslutsvägar. Detta i kombination med lokal närvaro skapar en stark lokal förankring i de regioner Corem valt att verka i.

Corem satsar på långsiktighet, och har som övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment. Corems stam- och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Midcap.

Besök Corem Property Group AB