Flens kommun

I Flens kommun lever drygt 16 000 människor på en yta som är ungefär fyra gånger så stor som Stockholms kommun. Myllan passar olika kulturer, både äppelplockare och trendkänsliga. Inom kommunens åtta orter, alla med egna karaktärer, kan du odla ditt livsrum. Mellan dem finns sjöar, ekhagar och skog – samt en och annan leråker och hästgård förstås. Välkommen till Flens kommun!