Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukvård, forskning och utbildning är lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Varje år besöker 1,5 miljoner patienter sjukhuset, de flesta kommer från Stockholmsregionen, men Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och andra länder.

Nya Karolinska Solna-projektet skapar nya förutsättningar för Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva den mest avancerade vården. De första patienterna togs emot i den nya sjukhusbyggnaden i november 2016.