Kristinehamns kommun

Välkommen till Kristinehamns kommun! Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter kommunens invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden. Förskola, skola, stadsplanering, miljötillsyn, kultur, vatten, renhållning, vård och omsorg – och mycket, mycket mer! Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som aktivt arbetar för ett hållbart arbetsliv. Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt. Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig meningsfulla arbetsuppgifter i offentlig verksamhet. Tillsammans med våra cirka 2 000 medarbetare gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare!