Mälarenergi

Mälarenergi AB är ett affärsdrivande infraservicebolag vars produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och tillhandahålla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara erbjudanden skapar vi rätt förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och samhälle.

Vi har en viktig roll i våra kunders liv, varje dag, året om. Vi utvecklar och tar ansvar för det samhälle vi lever i - det har vi gjort i mer än 150 år och det kommer vi att fortsätta göra. Mälarenergi AB är helägt av Västerås stad.