Mo Gård

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit organisation som vänder sig till personer som har dövblindhet, är döva eller har en hörselskada i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Teckenspråk och stöd i kommunikationen är mycket viktiga delar i Mo Gårds verksamhet och vi tror att möjligheten till en fungerande kommunikation är grunden till ett bra liv där du själv har möjlighet att påverka din situation.