Motala kommun

Vi är Motala, Östergötlands sjöstad. En öppen och levande kommun där synen på mångfald och människors lika värde lägger grunden till trygghet, delaktighet och jämställdhet. Vi är stolta över vår historia och våra unika miljöer, och vi arbetar aktivt för att främja livskvalitet och attraktivitet i både tätort och på landsbygd.

Besök Motala kommun