MSB

Vi arbetar för ett säkrare samhälle – vill du bli en av oss?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvecklar samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Det gör vi i samverkan med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt. MSB har också viktiga uppgifter inom det civila försvaret.

Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter inom en mängd olika områden, till exempel informationssäkerhet, krisberedskap, tekniska beslutsstöd, tillsyn, analyser, utredningar, föreskrifter och insatsverksamhet i utlandet. Varje år genomför vi ett hundratal insatser i utlandet.

Vi söker regelbundet personal inom olika kompetensområden till vår resursbas. Vi är cirka 900 anställda och finns på fyra olika orter i landet, Stockholm, Karlstad, Revinge och Sandö. Vår utbildningsverksamhet finns i Sandö, Revinge samt Rosersberg. Vi har även närmare 100 anställda runtom i världen på olika insatser. På vår hemsida msb.se kan du ta del av våra lediga tjänster och läsa mer om hur du registrerar dig i vår resursbas för insatspersonal.