Uppsala kommun

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut.

Uppsala kommun styrs under mandatperioden 2014-2018 av en majoritet bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Tillsammans har de tre partierna 42 av de 81 mandaten i fullmäktige.

I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.