Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget förvaltar köpcentrum, kontor och bostäder inom Uppsala kommun, bland annat Gottsunda Centrum. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärka den sociala sammanhållningen i kommunen.

Besök Uppsala Kommuns Fastighets AB