XLENT

XLENT är en stolt IT-konsultorganisation som kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang. XLENT fokuserar på IT Management, Digitala Affärslösningar och IT-konsulttjänster och åtaganden.

XLENT har kapacitet och kompetens att skapa lämplig arkitektur för långsiktig konkurrenskraft, utveckla lösningar med hjälp av moderna utvecklingsplattformar samt omhänderta integration mellan system, moln, applikationer och tjänster. Allt sker för maximal affärsnytta genom smarta IT lösningar. Vi finns på tolv orter i Sverige; från Umeå i norr till Malmö i Söder. Tillsammans med våra systerbolag inom Xlent Consulting Group, Differ Sverige och Differ Norge, är vi cirka 350 medarbetare.