Chef/prefekt

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap (LTV) på SLU i Alnarp söker chef/prefekt till institutionen för biosystem och teknologi (BT).

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i produktionssystem. Målet är kunskap om hållbara och mångfunktionella produktionssystem för mat, förnyelsebara råvaror och prydnadsväxter till gagn för konsumenter, producenter, miljö och klimat. Frågeställningarna är knutna till agri- och hortikulturella system i växthus, på åkrar och i stallar i ett mångfunktionellt perspektiv. Samverkan med areella näringar och övriga aktörer utmed produktionskedjan, berörda myndigheter andra intressenter i samhället är mycket högt prioriterat.

Det finns ca 60 medarbetare uppdelade på sex ämnesområden vid institutionen som forskar och förmedlar forskningsbaserad kunskap genom utbildning på grundläggande och högre nivå samt i samverkan med omvärlden. Institutionen bidrar därigenom till innovationer, rådgivning och beslutsfattande för lösandet av komplexa problem. Undervisning bedrivs främst inom hortonom-, lantmästar-, trädgårdsingenjörs- och agroekologiprogrammen. Institutionens verksamhetsprofil har mycket hög relevans för att möta samhällets stora utmaningar. Institutionen har därför goda framtidsutsikter att nå framgång genom ett målmedvetet arbete där institutionens ledning är av stor betydelse.

Arbetsuppgifter:
Uppdraget som chef/prefekt innebär att målinriktat leda och utveckla institutionens verksamhet inom forskning och utbildning och bidra till att fakulteten och universitetet utvecklas. Med ett strategiskt ledarskap verkar chefen/prefekten för att uppmärksamma behov och skeenden i omvärlden samt att skapa engagemang och en stödjande kultur i en kommunikativ miljö för medarbetare och studenter. Chefen/Prefekten har ansvar för institutionens personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket bl.a innebär att utveckla en god anda och kreativ miljö. I sin roll som arbetsgivare har chefen/prefekten ansvar för att gällande lagar, förordningar och avtal följs. SLU betonar vikten av ledarskap och en arbetsmiljö som erbjuder goda förutsättningar för verksamheten. Universitetet har därför väl utvecklade resurser för kompetensutveckling och stödfunktioner för chefer. Arbetsspråken är svenska och engelska.

Kvalifikationer:
Prefekten ska ha doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde. Erfarenhet av verksamhet-projektledning i olika roller är meriterande. God kommunikativ förmåga är ett krav. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Placering:
Alnarp

Anställningsform:
Uppdraget som chef/prefekt är tidsbegränsat som kombineras med tillsvidareanställning på heltid vid SLU. Uppdraget omprövas var tredje år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. Vi ser gärna externa sökande.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-03-31. Ansökan ska även innehålla en redogörelse för den sökandes ledarskapsgrundsyn, som en reflektion av tidigare ledarerfarenheter, omfattande högst två sidor. Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner
Håkan Schroeder
Dekan
040-415133
Hakan.Schroeder@slu.se

Ansök nu

Information

  • Företag: SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
  • Plats: Alnarp
  • Omfattning: Heltid
  • Kategori: Utbildning
  • Utgår om: 7 dagar

Påminn mig senare

Inte tid att ansöka nu? Lugn, vi skickar ett mail och påminner dig innan sista ansökningsdatum.

Genom att klicka "påminn mig" så godkänner du att dina uppgifter lagras enligt vår Integritets policy

Besök SLU - Sveriges lantbruksuniversitet